תוכן קורס
טיפול באמנות – חלק א’
"סיכום נושא - חלק א'"
0/2
טיפול באמנות – חלק ד’
0/1
טיפול באמנות – חלק ה’
0/1
טיפול באמנות – חלק ו’
0/1
טיפול באמנות – חלק ז’
0/1
טיפול באמנות – חלק ח’
0/1
טיפול באמנות – חלק ט’
0/1
חוברת נלוות לקורס
זהו סיכום של הקורס + קישור, היא חלק מהקורס וללא הקורס יכולה להטעות, וכו' לא מחליפה את הקורס אלא חלק ממנו. במהלך החוברת הפניות לזה שדיברנו על זה בסרט בקורס וכדאי לצפות בו.
0/1
טיפול באמנות – הדרכת הורים לילדים
0% הושלם