תנאי השימוש באתר “ניב דיגיטל”

מועד עדכון אחרון: 07 לאוגוסט 2023

ברוכים הבאים והבאות לאתר ניב דיגטל, שבבעלות קבוצת ניב בע”מ ח.פ 515508711 הממוקמת בשד’ אבא אבן 16, הרצליה, לרבות עובדיה, בעליה נציגיה, או כל הפועל מטעמה.

האתר מהווה פלטפורמה המאפשרת רכישה צפייה והשתתפות בקורסים דיגיטליים באופן מקוון.

תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים.

תנאים והגבלות אלה (“תנאים”) מסדירים את הגישה והשימוש שלך באתר ניב דיגטל שנמצא בכתובתnivdigital.co.il (“האתר”) ובכל תוכן, פונקציונליות ושירותים המוצעים באתר או באמצעותו (ביחד, “השירותים”). בשימוש באתר ובשירותים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אין להשתמש באתר או בשירותים.

 • גישה לאתר ולשירותים

1.1 על ידי שימוש בשירות, אתה מצהיר ומתחייב שאתה בן 18 לפחות, או שהגעת לגיל הבגרות בתחום השיפוט שלך, ואתה בעל הכשירות המשפטית להיכנס לתנאים אלה. אם אינך בגיל הנדרש או שאין לך את הכשירות המשפטית, אסור לך להשתמש בשירות

1.2 על מנת לגשת לשירותים ולהשתמש בהם, עליך להירשם לחשבון באתר. בעת ההרשמה, עליך לספק מידע מדויק, מלא ומעודכן. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלך ולכל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך.

1.3 תנאי השימוש באתר חלים על כל כניסה או שימוש באתר, בכל צורה שהיא ובאמצעות כל מכשיר או טכנולוגיה, בכפוף לתנאים אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן  לביטול לגשת ולהשתמש באתר ובשירותים לשימושך האישי והלא מסחרי.

 1.4 הנך מסכים להשתמש באתר בכפוף לתנאים אלו, למטרות חוקיות וראויות בלבד העולות בקנה אחד עם כל החוקים, התקנות המקובלים במדינת ישראל או בסמכות השיפוט בה אתה נמצא.

 • רכישות ותשלומים

2.1 ניתן לרכוש גישה לקורסים בודדים או חבילות קורסים באתר. בעת רכישת קורס דיגיטלי, תוענק לך גישה לתוכן הקורס או הקורסים שרכשת.

2.2 ניתן לבקש זיכוי בכפוף למדיניות הזיכויים שלנו המפורטת בהמשך.

 • תוכן וקניין רוחני

3.1 האתר והשירותים מכילים סרטונים, הקלטות אודיו, טקסט, גרפיקה, תמונות, תוכנות וחומרים אחרים (יחד, “תוכן”). התוכן הוא בבעלותנו או של בעלי הרישיונות שלנו והוא מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים.

3.2 בכפוף לתנאים אלה, אנו מעניקים לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול לגשת ולצפות בתוכן אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

3.3 הגבלות. אינך רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, למכור, להשכיר או לנצל תוכן כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

 • אחריות

4.1 האתר והשירותים ניתנים “כפי שהם” ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין במפורש ובין במשתמע. לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה או מהלך ביצוע או פעילות תקינה או כמצופה.

4.2 קבוצת ניב אינה מתחייבת כי א) השירות יפעל ללא הפרעה, מאובטח או זמין בכל זמן או מיקום מסוימים; ב) כל שגיאה או ליקוי יתוקנו גם אם ידענו עליהם מראש או הביאו אותם לידיעתנו ג) השירות נקי מוירוסים או רכיבים מזיקים אחרים או ד) השימוש בשירות יעמוד בדרישות או בציפיות שלך.

4.2 השירות ו/או תוכן הקורסים עשוי להכיל קישורים לאתרים או שירותים של צד שלישי שאינם בבעלות או בשליטת קבוצת ניב. אין לנו שליטה על התוכן, מדיניות הפרטיות או הנוהלים של אתרים או שירותים של צד שלישי ואינו נוטלים עליו אחריות. בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי קבוצת ניב לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו או נטען שנגרמו על ידי או בקשר עם השימוש או הסתמכות על כל תוכן, סחורה או סחורות הניתנים ע”י יוצר הקורס או ע”י כל צד שלישי.

 • הגבלת אחריות

5.1 בשום מקרה לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או עונשי, לרבות, ללא הגבלה, אובדן רווחים, נתונים, שימוש, רצון טוב, מוניטין, או כל פרט לא מוחשי אחר עקב שימוש באתר ובתכנים הנמצאים בו או עקב חוסר זמינות של האתר ו/או התכנים הנמצאים בו.

 • תוכן הקורסים

6.1 האתר והשירותים עשויים לכלול תוכן שנוצר על ידי גורמים צד שלישי –  יוצרי הקורסים, ועשוי לכלול סרטונים, טקסט, תמונות והקלטות אודיו וצורות מדיה נוספות המהוות יחד את “תוכן הקורס”.

6.2 איננו שולטים בתוכן הקורס ואיננו נוטלים על עצמנו כל אחריות או חבות לתוכן הקורס, לרבות, ללא הגבלה, דיוקו, שלמותו, טיבו,בטיחותו או חוקיותו. אתה מאשר ומסכים שהשימוש בתוכן הקורס הינו על אחריותך בלבד.

6.3 איננו תומכים או מבטיחים את הדיוק, האמינות, השלמות, הזמינות או האיכות של תוכן קורס כלשהו. אנו מתנערים מכל אחריות או חבות לכל תוכן הקורס או לכל אובדן או נזק שעלולים לנבוע מהסתמכותך על תוכן הקורס.

6.4 הפרת זכויות יוצרים. אם אתה סבור שתוכן קורס כלשהו מפר את זכויות היוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות שלך, אנא פנה אלינו בפרטי יצירת הקשר הזמינים באתר.

6.5 יוצרי הקורס הם האחראים הבלעדיים לתוכן הקורס שהם יוצרים ו/או מעלים לאתר איננו תומכים או מאמתים את תוכן הקורס, יוצרי הקורס אחראים לוודא שתוכן הקורס שלהם עומד בכל החוקים והתקנות החלים במדינת ישראל ובמדינות אחרות.

6.6 במידה המקסימלית המותרת בחוק, אנו מתנערים מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה הנובעים בקשר או כתוצאה השימוש שלך או הסתמכותך על כל תוכן הקורס. אתה מאשר ומסכים שהאינטראקציות שלך עם יוצרי הקורס הן אך ורק בינך לבין יוצר הקורס, ואנו לא נהיה אחראים לכל נזק, הפסדים או הוצאה הנובעים או בקשר עם האינטראקציות שלך עם יוצרי הקורס.

 • תוכן משתמש

7.1 השירותים עשויים לאפשר לך לשלוח, להעלות, לפרסם טקסט, תמונות, סרטונים או להפוך תוכן לזמין בדרך אחרת (ביחד, “תוכן משתמש”). 

7.2 בעת שימוש באתר, יתכן ותינתן לך אפשרות להעלות תוכן שיתופי כגון תגובות בהן יכולים להופיע פרטי המשתמש שלך כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, תמונת פרופיל אם קיימת, תוכן התגובה/השאלה שפירסמת, על ידי שימוש באתר, אתה מעניק לנו רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, ללא תמלוגים, בר רישיון משנה וניתן להעברה להשתמש, להציג את התוכן השיתופי באתר, לשכפל, להפיץ, להכין עבודות נגזרות של, ולהציג את תוכן המשתמש שלך באתר ולמשתמשים אחרים באתר ובשירותים שלנו או של נותני השירות שלנו (צד ג’).

7.3 אתה האחראי הבלעדי לתוכן המשתמש שלך ולתוכן שאתה מפרסם. אתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים של או שיש לך את הרישיונות, הזכויות, ההסכמות וההרשאות הנדרשות לשימוש ולאשר לנו להשתמש בתוכן המשתמש שלך כפי שנקבע בתנאים אלה.

7.4 אתה מאשר ומסכים שבאחריותך הבלעדית לגבות כל תוכן משתמש או נתונים אחרים שאתה מעלה, מפרסם או שולח לשירות בדרך אחרת. קבוצת ניב אינה אחראית לכל אובדן, נזק או השחתה של תוכן המשתמש או הנתונים שלך. עליך לשמור עותקים של תוכן המשתמש והנתונים שלך במערכות שלך או בשירותי צד שלישי כדי להבטיח שיש לך גיבויים מתאימים במקרה של אובדן או נזק כלשהו לתוכן המשתמש שלך או לנתונים הנמצאים בשירות. קבוצת ניב מתנערת מכל אחריות או חבות הקשורה לגיבוי, אחסון או אחזור של תוכן המשתמש או הנתונים שלך.

 • שימוש אסור

8.1 אין להשתמש באתר או בשירותים בכל דרך ש:

(א) מפר כל חוק, תקנה או כלל החלים במדינת ישראל או במדינות אחרות.

(ב) מפר כל קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו.

(ג) הוא לשון הרע, מטריד, מתעלל, מגונה, וולגרי או פוגעני

(ד) הוא הונאה או מטעה

(ה) מכיל וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים העלולים להזיק או להפריע לאתר או לשירותים

(ו) עוקפים או ניסיונות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי שיושם על ידינו כדי להגן על האתר או השירותים אוֹ

(ז) מפריע או משבש את האתר או השירותים או כל שרת או רשת המחוברים לאתר או לשירותים.

7.2 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפקח על השימוש שלך באתר ובשירותים ולהסיר כל תוכן משתמש או חומר אחר שנראה לנו בלתי הולם ללא התראה מראש וללא כל פיצוי.

 • שיפוי

9.1 הנך מסכים לשפות, להגן ולחזק אותנו מכל תביעה, פעולות, תביעה, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות, ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין סביר) הנובעים או בקשר עם השימוש שלך באתר. או השירותים, תוכן המשתמש שלך או הפרת תנאים אלה.

 • כללי

10.1 ההסכם כולו, תנאים אלה יחד עם הסכם הפרטיות, מדיניות ההחזרים וכל הודעה שנפרסם או נשלח מטעמנו בעתיד מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו לגבי השימוש באתר ובשירותים.

10.2 תנאים אלה יהיו כפופים לחוקים של מדינת ישראל.

10.3   כל מחלוקת בנוגע להסכם זה תייושב על ידי הצדדים תחילה. במידה והצדדים אינם מצליחים ליישב את המחלוקת הם יפנו למגשר שיבחר בהסכמת הצדדים. במידה והמגשר לא יצליח לסיים את המחלוקת, יפנו הצדדים לבורר שימונה על ידי לשכת עורכי הדין.  

10.4 כישלוננו באכיפת הוראה כלשהי בתנאים אלה לא תיחשב כוויתור על הוראה כזו או על זכותנו לאכוף הוראה כזו גם אם ניתנה לנו התראה מראש.

10.5 אם תמצא הוראה כלשהי בתנאים אלה כלא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר ההוראות יישארו בתוקף.

10.6 מעת לעת נבצע באתר עבודות תחזוקה יזומות לצורך שמירה על תקינות האתר ופיתוחו במסגרתן עלולה להיפגע זמינות האתר או זמינותם של חלק מהתכנים ו/או חלק מהשירותים שבו וייתכנו שינויים במבנה האתר והורדה או הוספה של תכונות או שירותים, מועד ביצוע העבודות ו/או התיקונים יקבע על פי שיקול דעתנו בלבד ללא התראה מראש וללא כל שיפוי או פיצוי.

10.7 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפנות אלייך באמצעות פרטי ההתקשרות שסיפקת בכל הנוגע לשימוש באתר.

10.6 הכותרות בתנאים אלה מיועדות לנוחות בלבד ואין להן השפעה משפטית או חוזית

 • שינויים

11.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. על ידי המשך גישה או שימוש בשירות שלנו לאחר כניסת תיקונים לתוקף, אתה מסכים להיות כפוף לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אינך מורשה עוד להשתמש בשירות

 11.2 כל הודעה או הודעות אחרות שיסופקו על ידי קבוצת ניב במסגרת תנאים אלה, לרבות אלו הנוגעות לשינויים בתנאים אלו, יימסרו על ידי קבוצת ניב באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי פרסום בשירות. עבור הודעות שנשלחו בדוא”ל, תאריך השליחה ייחשב לתאריך שבו מועברת הודעה זו, לגבי פרסום באתר, תאריך הפרסום באתר.

 • סיום

12.1 אם ברצונך לסיים את חשבונך, תוכל פשוט להפסיק את השימוש בשירות ו/או לשלוח אלינו בקשה למחוק את חשבונך. במקרה של סיום חשבון, הוראות תקנון זה, אשר מטבען אמורות לשרוד את סיום החשבון, ישארו לאחר סיום, לרבות, ללא הגבלה, הוראות בעלות, הסתייגות מאחריות, שיפוי והגבלות אחריות

12.2 אנו רשאים לסיים תנאים אלה ואת חשבונך בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם אתה מפר תנאים אלה או עוסק בהתנהגות כלשהי שאנו קובעים שהיא מזיקה לאתר או לשירותים על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

12.3 השפעת הסיום. עם סיום תנאים אלה, רישיון הגישה והשימוש שלך באתר ובשירותים יסתיים לאלתר, ועליך להפסיק לאלתר כל שימוש באתר ובשירותים.

מדיניות החזרים

אנו רוצים ומקווים שתהיה מרוצה מרכישת הקורסים המוצעים באתר. אם אינך מרוצה מהרכישה שלך, תוכל לבקש החזר בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה.

כדי להיות זכאי להחזר

1.עליך לרכוש את הקורס ישירות מאיתנו

2.לא התחברת לקורס או במידה והתחברת לא צפית ביותר משליש מתוכן הקורס.

אם אתה זכאי להחזר, נחזיר את מלוא סכום הרכישה ששולם בפועל, בניכוי דמי הביטול בגובה 5% או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.

כדי לבקש החזר, אנא צור איתנו קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר, אנו עשויים לבקש ממך לספק מידע נוסף כדי לאמת את זכאותך להחזר.

לאחר תום תקופת ההחזר של 14 יום, לא יינתנו החזרים.

מקרים חריגים. אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להעניק החזר לאחר תום תקופת ההחזר של 14 יום.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מדיניות ההחזרים הזו בכל עת, עם או בלי הודעה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם הפרסום באתר. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים לאחר כל שינוי כזה מהווה את הסכמתך למדיניות ההחזרים המתוקנת.